ContactEmail me at: tasa.blanc@gmail.com

Predloge ili pitanja u vezi saradnje možete slati na:  tasa.blanc@gmail.com 
( u slučaju da neko ima staru adresu mymakeupandu@gmail.com ona će do daljnjeg ostati aktivna  )